Second Provisional Merit List B.SC (Geography Hons)
B.SC (Geography Hons)
S.No Application No Name Father Name Category PH Merit Score
Category - UR
1 KLTCLG225244675 MR. MD REYAZ MD IMTIYAZ UR No 73.2
2 KLTCLG227663632 MR. SURAJ YADAV SAKALDEEP YADAV UR No 73.2
3 KLTCLG221434651 MS. SUFI PARWEEN MUKHTAR KHAN UR No 72.4
4 KLTCLG224236996 MR. PIJUSH AKHULI UMESH AKHULI UR No 71
5 KLTCLG229781286 MISS. SUSMITA DUTTA PRAHLAD DUTTA UR No 70.8
6 KLTCLG226508429 MISS. ADITI GHOSH GAUTAM GHOSH UR No 70.8
7 KLTCLG224741356 MISS. DEEP MALA KUMARI SURESH UR No 70.8
8 KLTCLG226914378 MISS. MITALI BERA BISWAJIT BERA UR No 70.8
9 KLTCLG229956343 MS. DONA BANERJEE LATE FALGUNI BANERJEE UR No 70.75
10 KLTCLG226778878 MS. SHAGUFI PARWEEN MUKHTAR KHAN UR No 70
11 KLTCLG222986175 MS. SHAGUFI PARWEEN MUKHTAR KHAN UR No 70
12 KLTCLG222241635 MISS. PAYEL GORAI GOUTAM GORAI UR No 68.8
13 KLTCLG226815995 MISS. SAMARTHI GHOSH SHYAMAL GHOSH UR No 68.8
14 KLTCLG221962627 MISS. SHANA PARWEEN MD KHALIL UR No 68.8
15 KLTCLG229164521 MISS. BARSHA PRASAD BIKASH PRASAD UR No 68.6
16 KLTCLG224254548 MISS. SABIRAN KHATOON KABIR ANSARI UR No 68.2
17 KLTCLG223089418 MR. BIKASH KISKU KALO KISKU UR No 67.4
18 KLTCLG227054259 MISS. PAYEL SHARMA SUSHIL KUMAR SHARMA UR No 66.4
19 KLTCLG221837689 MR. ANKIT MONDAL ARUN MONDAL UR No 65.6
20 KLTCLG228862953 MR. SURAJ BISWAKARMA SANTOSH BISWAKARMA UR No 65.2
21 KLTCLG227981158 MISS. SAJYA KHATOON NASIM ANSARI UR No 64.4
22 KLTCLG227955897 MR. SOUVIK DUTTA DEMO NAME UR No 63.6
23 KLTCLG226687819 MR. MD ASIF MOSHARRAF MD EKRAMUL HAQUE UR No 62.4
24 KLTCLG221749299 MRS. ARITRA KUNDU ARUP KUNDU UR No 62.2
25 KLTCLG225211737 MISS. BRISTI MUKHERJEE BIDHAN MUKHERJEE UR No 60.6